Stortingsseminar om riksvei 19

_moss-havn_web420

Tirsdag 10. januar trommes det sammen til et tre timers seminar på Stortinget med riksvei 19 som tema.

Hensikten er å synliggjøre behovet for at prosjektet legges inn i første del av Nasjonal transportplan 2018-2029 og å synliggjøre konsekvensene av en eventuell forsinkelse.

Få mer informasjon om program og påmelding her