Støtter opp om Moss Lufthavn Rygge!

IMG_1385

Næringsutviklingsaktørene i Østfold ber regjeringen om å frafalle passasjeravgiften.
Les brevet her:

Til statsminister Erna Solberg
(kopi til finansminister Siv Jensen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen)

ANMODNING FRA NÆRINGSUTVIKLINGSAKTØRENE I ØSTFOLD

Vi viser til regjeringens budsjettforslag som er til behandling i Stortinget.
En utilsiktet konsekvens av en iverksetting av vedtatte passasjeravgift, er at Moss Lufthavn Rygge (MLR) må innstille driften. Dette innebærer i første omgang et tap på mer enn 1000 arbeidsplasser.

MLR er eneste sekundærflyplass i Norge (nr to-flyplass i storby) og konkurrerer om å få flyselskapene til å etablere hjemmebase og flyruter fra Rygge. MLR har i konkurranse med mer enn 70 lufthavner i Europa lykkes med å få Ryan Air til å etablere hjemmebase for 3 -6 fly på Rygge. Nå er utfordringen at MLRs konkurranseevne vil forverre seg betydelig dersom passasjeravgiften blir innført. Vi vet at Ryan Air mangler rundt 200 fly til sin virksomhet andre steder i Europa hvilket innebærer at flyene i Norge flyttes til andre mer konkurransedyktige flyplasser. Grunnlaget for MLRs virksomhet blir borte, men flyene flyr likevel. Det blir ingen miljøgevinst.

Vi mener at en eventuell avgift må innføres felles i EU. Det vil gi like konkurransevilkår og reell miljøgevinst.

Vi anmoder om at passasjeravgiften ikke blir innført som en særnorsk avgift da en utilsiktet virkning er at MLR vil bli lagt ned og Østfold taper mer enn 1000 arbeidsplasser.

Anmodningen er skrevet på vegne av:

Indre Østfold Utvikling IKS
Fredrikstad Næringsforening
Sarpsborg Næringsforening
Moss Industri og Næringsforening
NCE Smart Energy Markets
Follo Næringsråd
Mosseregionens Næringsutvikling AS
Halden Industriforening
Halden Næringsråd
Rakkestad Næringsråd
NHO Østfold

Med vennlig hilsen

Yngvar Trandem
Administrerende direktør
Mosseregionens Næringsutvikling AS