Velkommen til næringsfrokost i Rygge/Moss 6. november 2018

44556264_1205443306284830_1097356228503273472_o

Velkommen til næringsfrokost i Rygge/Moss 6. november 2018

Påmelding til paamelding@mnu-as.no innen 04.11.18. Merk påmeldingen med “Moss/Rygge 6.11.18”.

44556264_1205443306284830_1097356228503273472_o