Vellykket Næringsfrokost 30.05.17

Annonse-30-mai

Tirsdag 30. mai 2017 kl 8.00-10.00
i kommunestyresalen i Råde rådhus,​ Skråtorpvn. 2a, 1640 Råde

PROGRAM

 • 8.00: Kaffe og frokost
 • 8.15: Ordfører og varaordfører innleder om utviklingen i Råde
 • 8.30: Lars Erik Borge fra Itre AS orienterer om spennende
  sentrumsutviklingsplaner i Karlshus
 • 9.00: Richard Granskogli forteller om «grønn samvittighet» og om
  hvordan varmepumpeleverandøren Energiverket AS har lykkes
  med klimavennlige energiløsninger
 • 9.20: Yngvar Trandem fra Mosseregionens Næringsutvikling AS
  forteller om status og fremdrift i arbeidet for å få flere statlige
  arbeidsplasser til Østfold
 • 9.40: Innspill og kommentarer til kommunens videre planprosesser
 • 10.00: Slutt

Presentasjoner

Se presentasjonen til Lars Erik Borge – Itre AS

Se presentasjonen til Richard Granskogli – Energiverket AS

Se presentasjonen til Yngvar Trandem – Mosseregionens Næringsutvikling AS