Velkommen til NCE Smart Energy Markets workshop

image001

Velkommen til NCE Smart Energy Markets workshop torsdag 30. til fredag 31. oktober 2014.

* Dag 1, torsdag 30. oktober er for alle, med prioritet til partnere.
* Dag 2, fredag 31. oktober er forbehold partnere.

I denne workshopen vil vi fokusere på følgende;
ØSTFOLD SOM SMART REGION – FRA VISJON TIL SPENNENDE
FORRETNINGSMULIGHETER FOR BEDRIFTENE OG EN MULIGHET
FOR KOMMUNENE TIL Å SPISSE SINE AMBISJONER

image001

I 2014 har følgende nye kommuner blitt partnere i NCE Smart Energy Markets.

* Hvaler

* Fredrikstad

* Sarpsborg

* Spydeberg

I tillegg har Halden kommune og Østfold fylkeskommune lenge vært partnere. Dette
betyr at ca. 70% av Østfolds innbyggere bosatt i en kommune nå vil bli berørt av
Smart Cities satsingen til NCE-klyngen. Investeringene som kommunene skal gjøre i
årene fremover innen smarte energi- og IT- løsninger er således betydelige.
Dette betyr at partnerbedrifter har en unik mulighet å posisjonere seg for
fremtidige leveranser.

Vi tilbyr ca. 80 plasser med prioritet til NCE Smarts partnere.
Sted: Fredriksten Hotell, Halden, 30.-31. oktober.
Påmelding snarest og senest innen 1. oktober.
Utdrag fra programmet:

* Innlegg fra bl.a. toppledelsen i Innovasjon Norge

* Prioriterte områder for Smart City i Østfold

* Kommuners behov for leveranser og løsninger fra næringslivet

* Et konkurransedyktig næringsliv og kompetanse om offentlige anskaffelser

* Hvordan konkretisere prosjekter gjennom gruppearbeid

* Konfidensialitet og eierskap til ideer fra workshopen

* Mingling og middag

Detaljert program vil foreligge i september.
Meld deg på her:
Påmelding til NCE Workshop