Vellykket Mossekonferanse

20150129-mosseregionkonferansen-featured

Vi takker alle 170 deltakere som var med på å sørge for en vellykket Mossekonferanse.

Deltakerne fikk foredrag fra blant andre fylkesordfører Ole Haabeth og statssekretær Bård Hoksrud fra FrP.

Her kan du lese og se gjennom alle foredragene:

Geir Berg
Ellen Grepperud
Ordførerne i Mosseregionen
Statssekretær Bård Hoksrud (FrP)
Hanne Toftdahl
Fylkesordfører Ole Haabeth
Kommuneplanleggerne

Programmet på årets Mossekonferanse:

Kl 08.30
Registrering, kaffe/kringle/mingling
Kl 09.00
Åpning

  • Ordfører i Moss kommune, Tage Pettersen
  • Kulturinnslag v/kulturskolen
Kl 09.20
Østfold i utvikling.
Hvordan påvirker utviklingen regionene i Østfold? (samferdsel, sykehuset, flyplassen, utvalgte næringssatsinger, befolkningsvekst og sammenheng mellom region- og kommunestruktur)

  • Fylkesordfører Ole Haabeth
Kl 09.50
Slik møter Oslo og Akershus vekstutfordringene
Presentasjon av regional plan for areal og transport.

  • Prosjektleder Ellen Grepperud
Kl 10.10
Bolig, by og stedsutvikling – fra analyse til plan.
Vi presenterer mulighetsstudiene for områdesenterne og regionsenteret Moss, felles boligbyggeprogram og pågående planprosesser.
– forventninger til måloppnåelse
– barrierer/kritiske suksessfaktorer

  • Kommuneplanleggerne i mosseregionen
Kl 11.00
Lunch/mingling
Kl 12.00
Samferdselsinfrastruktur som virkemiddel i nærings- og boligutviklingen i regionen.
(KVU for fjordkryssing og veisystemene, riksvei 19, fylkesvei 120, fergeforbindelsen, flyplass, havn og jernbane)

  • Statssekretær Bård Hoksrud (Samferdselsdepartementet)
Kl 13.00
Byregionprogrammet – betydningen av Moss Havn.
i et lokalt, regionalt og nasjonalt perspektiv

  • Geir Berg, Sitma AS
Kl 13.30
Pause
Kl 13.50
Byregionprogrammet – muligheter og flaskehalser
i næringssamarbeidet mellom by- og omegnskommunene. Hvilke faktorer sikrer handlekraft og gjennomføringsevne for å bygge en attraktiv region?

  • Hanne M Toftdahl, Vista Analyse
Kl 14.45
Kommunestrukturen og betydningen av et felles bo- og arbeidsmarked

  • Ordførerne
Kl 15.15
Oppsummering/veien videre

  • Regionrådleder og ordfører i Råde kommune, Renè Rafshol
Kl 15.30
Slutt