Vellykket Mosseregionkonferanse med ca 150 fremmøtte

konferanse

Vellykket Mosseregionkonferanse med ca 150 fremmøtte. Temaet attraktivitet som konkurransefortrinn med fokus på næring, bosted og besøk, fenget.

Se presentasjonene her:

> Moss Attraktivitetsmodellen – Solveig Svardal

> Mossekonferansen 2013 rev 10 – Espen Klevmark

> Mosseregionen – Erling Fossen

> Mosseregionen – Rene Rafshol

> Mosseregionkonferansen 2013 – Terje Pettersen

> Presentasjon – Mosseregionen – Reidar Kaabbel

> Mosseregionen – Attraktiv bolig-, by- og stedsutvikling – Lars Syrstad

> Mosseregionkonferansen 23.10.13 – Per Kjærnes

> Mosseregionkonferansen – Håkon Sæther

Programmet for dagen:

program