Vi tar utfordringen!

untitled-1

Olje og gassmarkedet er i endring. Dette byr på trusler, men også muligheter!

Viken Teknologinettverk består av rundt 40 bedrifter,hovedsakelig i Østfold og Akershus.
Fellesskapet i nettverket gir virksomhetene mangfold og innbyr til innovasjon og nytenking. Flere hoder tenker bedre enn ett! Gruppen besitter unik og variert kompetanse. Gjennom tett samarbeid og B2B møter vi uƞordringene i Olje -og Gassmarkedet

Besøk oss på
VIKEN Fellesstand,stand nr 3000 Hall B

Les mer her