VIKEN Nettverksmøte 27.05

2015-05-22-MNU-Drommeloftet-Innovasjonstalen-1200x628

Over 100 entusiastiske personer deltok på dagens VIKEN nettverk samling.
Temaer var gigant utbyggingen av Johan Sverdrup feltet utenfor Stavanger.
Det ble også presentert flere kostnadsbesparende løsninger, noe som er et høyaktuelt tema med dagens oljepriser.