VIKEN Teknologinettverksmøte på Ås – 13.06.2017

teknologinettverk

Nettverksmøte 13.06.2017 – VIKEN Teknologinettverk

86 ledere fra næringslivet og akademi deltok på VIKEN Teknologinettverks møte på universitet på Ås.

Hva betyr den digitale revolusjon i praksis for min bedrift? Hva finnes av virkemidler? Hvor kan min bedrift få påfyll med nødvendig kompetanse?

Tilbakemeldingene er gode- bedriftene er blitt bevisstgjort.

Vi følger opp med flere matnyttige tilbud til høsten.

God sommer!