Viktig milepel for Moss havn sin utvikling

Første-splittlekter-med-stein-685x358

Etter mange års nitidig arbeid med utviklingsplan bysentrum og for Moss Havn, er nå første levering av steinmasser på vei til Værlebukta.

Det er slepebåten «Skilsø» fra Kragerø Sjøtjeneste som sammen med oppdragsgiver T.Engene AS skal dra slepet av den første av to splittlektere med rene steinmasser fra Follobaneprosjektet og utvidelse av Bekkelaget renseanlegg.

Les hele saken her.