Mosseregionens Næringsutvikling AS

Strategisk satsningsområder 2017-2018

• MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter
• MNU skal i næringssaker være bindeledd mellom kommune og næringslivet
• MNU skal lede og tilrettelegge for prioriterte næringsutviklingsprosjekter i regionen
• MNU skal spisse virksomheten mot utvalgte prioriterte satsingsområder
• MNU skal fokusere på prosjekt-/gevinstrealisering ifm næringsutviklingsprosjektet
• MNU skal avklare strategier for 2019 ff

Se film fra vakre Mosseregionen her

mossereg_logo

Nyheter

Se nyhetsarkiv ←

Våre eiere

moss_industri copysparebank1moss_havnMoss KommuneRåde KommuneRygge KommuneVåler Kommune