Mosseregionens Næringsutvikling AS

§ MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter
§ MNU skal i næringssaker være bindeledd mellom kommune og næringslivet
§ MNU skal lede og tilrettelegge for prioriterte næringsutviklingsprosjekter i regionen
§ MNU skal spisse virksomheten mot utvalgte prioriterte satsingsområder

Se film fra vakre Mosseregionen her

mossereg_logo

Nyheter

Se nyhetsarkiv ←

Våre eiere

moss_industri copysparebank1moss_havnMoss KommuneRåde KommuneRygge KommuneVåler Kommune